pondělí 8. srpna 2011

Zahájení montáže ocelového skeletu

Dne 8.8.2011 to konečně propuklo. V 8h ráno jsme se sešli na pozemku ve složení - my, náš projektant z Bahalu a náš nový kooperant - společnost Status. Proběhlo rychlé předání staveniště, sepsání všech drobných nedodělků, stavu vodoměru a elektroměru. Následně přijela stavebništní buňka a WC. Status náš "bahenní" pozemek zakryl plachtami, aby se nenašlapalo na desku.

Pondělí 8.8.2011

Během dne došlo k oplocení staveniště a závozu oceli. Drobnou komplikací bylo to, že se kamiony s ocelí nezvládli kvůli svým rozměrům dostat na pozemek, ale p. Kepka ze Statusu to promptně operativně vyřešil.

Na konci pondělí 8.8.2011 bylo celé staveniště oploceno, složena všechna ocel na stojanech a nainstalována hydroizolace na ZD.


Kvůli ochraně firemního know-how společnosti Bahal budou všechny fotky přikládány jen v nízkém rozlišení a bez detailu. Děkuji za pochopení.


Čtvrtek 11.8.2011
Dnes je hotová ocelová konstrukce celého 1NP (bez stropů). Nečekal jsem, že to bude takový fofr (zvlášť když naše Kleopatra je pro Status prvním Bahalem).
Úterý 16.8.2011
V úterý ráno jsme měli na pozemku šetření ke kácení stromů a náš domeček měl navíc nosníky nad 1NP.
sobota 6. srpna 2011

Náš domeček

Touto dobou dolaďujeme klientské změny (zásuvky, zařizovací předměty, atp).
Bo to tu ještě nezaznělo, tak nějaké info co to vlastně plánujeme stavět:
 • Pasivní RD Bahal Kleopatra (nízká sedlová střecha 18st). Vypadat bude cca takto.
 • Vytápění tepelným čerpadlem vzduch-voda (pomocí jednotky Stiebel Eltron LWZ 303 Integral) s rekuperací a podlahovým vytápěním v celém domě.
 • Dispozice 5+kk, bez garáže (ta by se na náš pozemek šikovně nevešla a navíc od Bahalu je IMHO velmi drahá).
 • Zastavěná plocha 93 m2, užitná plocha cca 140 m2.
 • Inteligentní řízení domu xComfort
 • Venkovní žaluzie na jihovýchodní a jihozápadní straně
Níže jsou plánky co jsme si při plánování dělali ve skvělém free programu Sweet Home 3D.

pátek 5. srpna 2011

Běhání kolem hypo

Před zahájením a během začátku stavby jsme si trošku zaběhali kolem hypotéky. Návrh smlouvy od Wustenrot, který jsme podepsali, totiž nebyl moc přizpůsoben montovanému domu a první peníze chtěli uvolnit až po zapsání rozestavěné stavby do katastru. Díky vstřícnému kroku od obchodního zástupce Wustenrot nám urgentně zdarma změnili smlouvu abychom mohli čerpat první splátku jen na pozemek bez zapsané desky.
Běhání kolem hypo vypadalo asi takto:

 • Začátkem týdne 1.8. plno telefonátů s Wustenrot.
 • 3.8.2011 podepsán ve Wustenrot dodatek ke smlouvě, vydání návrhu na vklad zástavního práva na pozemek
 • 4.8.2011 vložení zástavního práva na katastr
 • 5.8.2011 odevzdání zbytku podkladů a č.jednacího zástavního práva ve Wustenrot
 • 9.8.2011 podání platebního příkazu ve Wustenrot ve prospěch Bahalu - splátka 30% za převzetí staveniště 8.8.2011. Zároveň se od Wustenrotu bohužel dovídám, že potřebují potvrzení o předčasném užívání komunikace úředně ověřit.
 • 10.8.2011 volám všude možně kde mají originál požadovaného papíru, naštěstí má developer naší lokality, šup pro papír, šup do CzechPointu, šup do Wustenrot, šup zpátky papír vrátit. Skvělá zábava na dobré 2 hoďky.
Akce běhání kolem hypo se opakuje pro zástavní právo na rozestavěnou nemovitost, takže maraton vypadal takto:
 • 17.8.2011 jsme konečně dostali od geodeta geometrický plán základové desky a zároveň stavba splňovala všechny podmínky pro zapsání do KN jako rozestavěná stavba
 • 18.8.2011 jsem podal návrh na vklad do KN rozestavěné stavby (pochopitelně předem úřední ověřování podpisu atp)
 • 24.8.2011 jsme dostali od Wustenrot zástavní smlouvy na rozestavěný dům
 • 25.8.2011 vložen vklad zástavního práva do KN